ЕВРОПРОЕКТИ

Проект:  BG16RFOP002-2.073-4053-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел
: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
 
Бенефициент: НАДЕ ЕООД
 
Обща стойност: 6 300.00 лв., от които 5 355.00 лв.
европейско и 945.00 лв. национално съфинансиране.
 
Начало: 17.07.2020 г.
Край:
17.10.2020 г.