Китен – крепостта Урдовиза

В Китен се е издигала крепостта Урдовиза,  стена можем да видим и в днешно време. Тя е преграждала полуострова от  страната на сушата и е пазела местното население от чужди нашественици. В крепостта Урдовиза живеела девойка на име Стана Урдовизка. Легенда разказва, че турският султан се влюбил в нея и я поискал за своя жена. Тя приела, но при едно условие- ако той освободи от данъци и задължения толкова земя, колкото тя успее да обиколи с коня си, от изгрев до залез слънце. Султанът се съгласил, запленен от хубостта й.

    Стана се качила на коня си ранно призори и яздила целия ден до залез слънце – за обиколила 17 села, когато от силната  умора коня паднал в красив залив и двамата умрели.

     Султанът удържал на думата си и областта,  която Стана успяла до обиколи, нарекли Хасекия – привилегирована земя, освободена от данъци.

      Хората в израз на благодарност нарекли залива Атлиман  (Конски залив).

   Султанският ферман, даващ привилегии на населението в Хасекията е унищожен през 1845 година при убийството на последния му пазител- хаджи Стоян от село Звездец.