Природният резерват Ропотамо

Природният резерват Ропотамо е разположен на 50 км на юг от Буграс. Резерватът е едно от най-красивите места в България. На територията му ума интересни и уникални природни местности – гъсти гори, устието на река Ропотамо, различни скални образувания, плажа на „змийския остров“ и много други.

Районът е дом на над 100 вида, включително такива влезли в Червената книга на защитените видове в България, а през 1940 година местността е обявена за природен резерват.

В резерват Ропотамо има много редки видове животни и растения. Тук могат да се срещнат около 226 вида прици; сред най-интересните са чаплата и орела рибар, който има размах на крилата над два метра. През територията на резервата минава миграционния път на птиците „Виа понтика“; а пясъчните дюни са дом на различни влечигу у костенурки, на леопардовата змия, на гущери и няколко вида жаби. Има около 50 вида бозайници, сред които са червения и светлокафявия елен, видри, лисици, чакали, диви мечки и други.

Резервата по река Ропотамо е една от главните туристически атракции в региона; там могат да се видят много причудливи скални образувания, най-популярното от които е Лъвската глава.